Protecţie electromagnetică cu dispozitive CMO – Oscilatoare Magnetice de Compensare

Prof. Habils. DrHC. Dr. Sorin Riga este membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România. Cunoscuț pe plan international impreuna cu fratele sau ca “echipa Drs. Riga”, ei sunt cunoscuti ca specialiști în neuro-științe, medicina anti-îmbătrânire şi științele longevității, cu o continuitate scientometrică remarcabilă, de peste 40 de ani, citați din 1974 în peste 65 de titluri diferite de reviste internaționale şi în peste 70 de tratate, majoritatea americane, frații Riga sunt nume autorizate pentru a reaminti conștiinței publice contribuțiile de marcă ale medicinei romanești la cea mondială. Pe plan național remarcăm în mod obiectiv experiența şi rezultatele obținute de echipa Drs. Riga în acest domeniu prioritar pentru cultura şi știința românească: tripla restituție – istorică, morală şi de patrimoniu – a lui Al. Obregia (1995-1998), realizarea a patru capitole definitorii în Enciclopedia Medicală Românească (2009), precum şi numeroase lucrări științifice publicate în reviste şi capitole tematice din monografii de profil (2009-2014).
  Profs. Habils. DrsHC. Drs. Dan Riga şi Sorin Riga

Profs. Habils. DrsHC. Drs. Dan Riga şi Sorin Riga