Protecţie electromagnetică cu dispozitive CMO – Oscilatoare Magnetice de Compensare

Dr. Derek Clements-Croome, profesor emerit, Departamentul de Ingineria şi Managementul Construcţiilor, University of Reading, Marea Britanie, are peste 45 de ani de experienţă în ingineria construcţiilor, sustenabilitatea clădirilor şi spaţiilor de muncă, eficienţa energetică a clădirilor, designul şi managementul clădirilor inteligente. Printre domeniile sale de interes şi cercetare se află şi: sănătate şi calitatea vieţii, productivitatea muncii, performanţa şcolară, calitatea mediului ambiental, câmpurile electromagnetice, teoria haosului.

Dr. Derek Clements-Croome evidenţia în „Concluzia studiilor clinice asupra simptomelor de stress ale persoanelor ce lucrează cu monitoare” din studiul Electromagnetic Biocompatibility at Workplace, publicat în 1999:

„Studiul arată o reducere semnificativă între 27% şi 44% a simptomelor de stress în cazul utilizării de antene CMO*. Aceste rezultate confirmă faptul că expunerea la câmpurile magnetice de joasă frecvenţă din birouri poate fi cauza a cel puţin o treime dintre simptomele de stress ambiental… Mai important, studiul indică faptul că există o soluţie practică pentru această problemă.”

Notă: tehnologia Tecno AO, cu brevet de invenţie PCT/FR93/00546, a primit apoi denumirea comercială de CMO – Compensating Magnetic Oscillator.

Studii de validare a dispozitivelor de protecţie CMO, ce-l au drept coautor:
– G.J. Hyland, D.J. Clements-Croome, Electromagnetic Biocompatibility at Workplace: Protection Principles, Assessment and Tests. Results of an EMF Protective Compensation Technology in Humans and in Animals, Progress in Radiation Protection (Publication Series), 1999 – NON IONIZING RADIATION (NIR), (IRPA) (Cologne, Germany), p.213-242
– D.J. Clements-Croome, J. Jukes, Electromagnetic Radiation and Comfort in the Workplace, „7th World Congress Clima 2000”, p.236-240
– D.J. Clements-Croome, J. Jukes, Computers and Health in the Workplace, „Healthy Buildings 2000 – Exposure, Human Responses and Building Investigations”, Helsinki, University of Technology, Vol.1, 2000, p.119-124

Lucrări de referinţă din domeniul CEM:
– D.J. Clements-Croome, Electromagnetic Environments and Health in Buildings, Spon Press, 2004, editor şi autor cap.1 „Healthy Buildings”

Dr. Derek Clements-Croome
Dr. D.J. Clements-Croome