Protecţie electromagnetică cu dispozitive CMO – Oscilatoare Magnetice de Compensare

Micronuclee ADN

Formarea în exces a micronucleelor de ADN în celulele imunitare (limfocite, macrofagi) poate fi semnul unei disfuncţionalităţi a ciclurilor celulare, al apoptozei, deci a iniţierii unui proces cancerigen. Studiul de faţă constă în numărarea sub microscop a numărului de fragmente ADN prezente în macrofagiile din peritoneul animalelor expuse.

Studiul este realizat de Dr. Benoît-Jules YOUBICIER-SIMO, Doctor in Neuroştiinţe, Montpellier, Franţa.

Micronuclee

Aceste micronuclee prezente în celulă apar în prima etapă în procesul canceros, dacă celulele anormale nu sunt eliminate de către sistemul de apărare al organismului. Numărul important de celule prezentând multiple fragmente de ADN în organismul animalelor expuse la radiaţiile GSM arată clar impactul acestor radiaţii la nivelul sistemului biologic. Oscilaţia Magnetica de compensaţie (CMO) reduce cu 61% formarea acestor micronuclee. Aceasta restabilire este în concordanţă cu rezultatele obtinute in embriogeneza de dispozitivele de protecţie CMO.


Tags: , , ,