Protecţie electromagnetică cu dispozitive CMO – Oscilatoare Magnetice de Compensare

Radicalii liberi

Oxidul nitric (NO), deşi nu este un radical liber al oxigenului, reprezinta o importantă moleculă semnal, implicată în diferite procese fiziologice şi fiziopatologice. Un exces de NO da nastere unui elecment deosebit de toxic: radicalul peroxinitrit.
Acest compus activează enzime mari consumatoare de energie, produce alterări ale ADN-ului, participă la oxidarea hemoglobinei şi mioglobinei.
In general, un exces de oxid nitric prezent în expiraţia unei persoane este un indicator al inflamaţiei ţesuturilor vii, al dereglărilor celulare si stresului biologic.

Acest studiu a fost realizat in anul 2001 de către Dr. E.V. STEPANOV (Institutul de Biofizica – Moscova), expert OMS. Au participat persoane care nu mai utilizaseră niciodată telefoane mobile.

Studiul de faţă a pus în evidenţă creşterea cu 40% a concentraţiei de Oxid Nitric expirat de către un utilizator al telefonului portabil fara protecţie CMO în comparaţie cu nivelul normal. Aceasta majorare constatata după 15 zile de utilizare a unui GSM, este o probă evidentă a perturbărilor provocate asupra organismului de telefonul mobil.
După utilizarea unui dispozitiv de protecţie CMO, nivelul de NO expirat a revenit la normal.
Aceasta demonstrează că dispozitivele de protecţie electromagnetica CMO au capacitatea să menţină la nivel normal stresul oxidativ „electromagnetic” apărut la utilizatorii tehnologiei GSM. Studio CMO - NO

Binhi V.N., Fillion-Robin M., Stepanov E.V. Effect of GSM-900/1800 microwaves on concentration of exhaled nitric oxide in humans // Abstr. 5th Int. Cong. of the Europ. BioElectromagnetic Association (EBEA). 6–8 Sep. 2001. Helsinki, Finland. P. 299–301.

Oxidul nitric este sintetizat din aminoacidul L-arginina (aminoacid esenţial izolat pentru prima dată în 1886) în multe linii celulare, sub acţiunea NOS (oxid nitric sintetaza).
NO reacţionează cu unele metale tranziţionale, în celulă se leagă de diverşi ioni metalici şi participă la activarea a numeroase enzime. De exemplu, activarea guanilat-ciclaza de către NO conduce la transformarea GTP în GMPc. Această legătura între NO şi diferiți ioni metalici nu numai că reprezintă un mecanism major de acţiune, dar apare şi joacă de asemenea, un rol major în inactivarea sa prin legare la ionul de fier din hemoglobină.
NO reacţionează însa și cu radicalul superoxid rezultând o specie chimică deosebit de reactivă, radicalul peroxinitrit (ONOO-).
La nivel muscular, alterarea semnalului chimic produs de NO duce la apariţia multor traume musculare, datorate activităţii metabolice crescute a muşchiului (Stamler 2001).

Publicatie Oficiala

Tags: , ,