Protecţie electromagnetică cu dispozitive CMO – Oscilatoare Magnetice de Compensare

Motivația în munca de birou

Campurile electromagnetice de slaba intensitate emise de ecranele de vizualizare( PC, Tv, etc.) modifica ambientul de lucru al personalului lucrător, prin perturbarea funcțiilor cognitive si o alterare a stărilor psihologice.
Profesorul Anthony Canavan neuropsihiatru la Universitatea din Luton – UK, a evaluat cu ajutorului testului „Mood Test” (Bună-dispoziţie) starea psihologica si emoţională pe un grup de 100 de studenţi ai Universităţii sale care lucrau expuşi la monitoare de tip catodic.

studiu Canavan

Rezultatul testului a evidenţiat o majorare a motivaţiei cu 48%, precum si o majorare a serenităţii cu 46,8% la studenţii protejaţi de CMO in raport cu cei neprotejaţi (placebo).
Prezenta Oscilatoarelor de compensare (CMO) permite deci ameliorarea sensibilă a stării psihologice a persoanelor care lucrează in fata ecranelor informatice( CRT-LCD), prin menținerea unui ambient electromagnetic biocompatibil.

Preview:
preview studiu

Tags: ,