Protecţie electromagnetică cu dispozitive CMO – Oscilatoare Magnetice de Compensare

Dr. Gerald J. Hyland, cercetător ştiinţific asociat la Universitatea din Warwick, Coventry, Marea Britanie şi membru executiv al Institutului Internaţional de Biofizică, Neuss-Holzheim, Germania, s-a implicat profund în ultimele trei decenii în studierea efectelor radiaţiilor neionizante asupra sănătăţii.

– A fost asistentul şi colaboratorul cel mai apropiat al savantului Herbert Fröhlich, nominalizat la premiul Nobel pentru Fizică 1963 şi 1964, căruia i-a dedicat şi o carte Herbert Fröhlich, A Physicist Ahead of His Time, şi împreună cu care a publicat lucrări de referinţă în Biofizică, precum : „From Theoretical Physics to Biology: The Forward Path of Theory with Herbert Fröhlich„.

Dr. G.J. Hyland afirma încă din anul 2000 despre Tehnologia CMO, într-un Memorandum prezentat în Senatul Frantei:

Tehnologia CMO* trebuie considerată avangarda unei noi generaţii de tehnologii, căci reuşeşte să obţină, de o manieră inedită si promiţătoare, o protecţie electromagnetică maximă.

Studii de validare a dispozitivelor de protecţie CMO, ce-l au drept coautor:
G.J. Hyland, D.J. Clements-Croome, Electromagnetic Biocompatibility at Workplace: Protection Principles, Assessment and Tests. Results of an EMF Protective Compensation Technology in Humans and in Animals, Progress in Radiation Protection (Publication Series), 1999 – NON IONIZING RADIATION (NIR), (IRPA) (Cologne, Germany),

Lucrări de referinţă din domeniul CEM:
G.J. Hyland, Physics and biology of mobile telephony, Lancet, 2000, Vol. 356, No. 9244, p.1833–1836
G.J. Hyland, Environmental Impact of Electrosmog, Electromagnetic Environments and Health in Buildings, Spon Press, 2004, p.149
G.J. Hyland, The Physiological and environmental effects of non-ionising electromagnetic radiation, European Parliament, The STOA Programme (Science and Technology Options Assessment), 2001.

* Notă: Tecnolab a fost laboratorul în care s-a conceput tehnologia Tecno AO, cu brevet de invenție PCT/FR93/00546, care a primit in 2003 denumirea comercială de Comosystems, actualul fabricant si distribuitor al dispozitivelor CMO – Compensating Magnetic Oscillator.

Dr. Gerald J. Hyland
Dr. Gerald J. Hyland