Protecţie electromagnetică cu dispozitive CMO – Oscilatoare Magnetice de Compensare

Normele de protecţie electromagnetică sunt inadecvate

Inadecvarea normelor actuale de protecţie electromagnetică necesită introducerea unui nou principiu: Biocompatibilitatea prin Compensare Electromagnetică.

Acest articol are la bază conferinţa: „Inadequacy of existing mobile telephony safety guidelines necessitates a new principle: Biocompatibility through Electromagnetic Compensation”, susţinută pe 19 iunie 2000, în Senatul Franţei, de către Dr. Gerald Hyland. Textul conferinţei este disponibil în limba engleză aici.

Titlul acestei conferinţe este fără echivoc: singura alternativă validată ştiinţific la coexistenţa fiinţei umane cu electrosmogul generat de tehnologiile de comunicaţii fără fir (GSM, Wi-Fi, etc) este Biocompabilitatea prin Compensare Electromagnetică, asigurată de dispozitivele CMO.

Informaţiile expuse acum 15 ani în această conferinţă sunt astăzi de o actualitate profetică şi vin să confirme validitatea conceptului de protecţie CMO.

Cuprins:

1. Compatibilitate Electromagnetica (CEM) intre dispozitivele electronice
2. Efecte termice: S.A.R. „Nivel de absorbţie specific” al ţesuturilor
3. Efecte atermice
4. Electromagnetismul organismelor vii
5. Sensibilitatea electromagnetica a viului
6. Protecţie biologica inadecvata
7. Frecvente „bioactive”: microunde și ELF
8. Răspunsuri biologice individuale
9. S.A.R.: Reducţii de intensitate
10. Terapii electromagnetice atermice
11. Emisia magnetica de compensaţie
12. Biocompatibilitate electromagnetica

1. Compatibilitate Electromagnetica (CEM) intre dispozitivele electronice

Importanţa menţinerii compatibilităţii CEM (compatibilitate electromagnetica) între diferite tipuri de instrumente electronice și radiaţiile microundelor pulsate utilizate de telefonia mobila GSM este întrutotul recunoscută și acceptată. Interdicţia de a utiliza telefoane celulare în avion sau în spitale este deja admisă: ea se bazează pe faptul că aceste câmpuri electromagnetice artificiale pot crea – de natură atermică – interferenţe perturbante cu echipamentele electronice sensibile; dealtfel, aceste efecte sunt evidente in cazul stimulatoarele cardiace și al al aparatelor auditive și au făcut subiectul a numeroase studii ştiinţifice în ultimii ani.
In general, legislaţia actuala referitoare la Compatibilitatea Electromagnetica (CEM) in Comunitatea Europeana și Anglia prevede ca toate materialele electronice propuse la vânzare sa poată funcţiona într-un mod optim pana la o limita de expunere de 3V/m.

2. Efecte termice: S.A.R. ” Nivel de absorbţie specific” al ţesuturilor

Din păcate, aceste precauţii nu sunt extinse și în domeniul organismelor vii, care sunt considerate „a priori” ca fiind neafectate de câmpuri electromagnetice GSM, pe motiv ca intensităţile* acestora ar fi mult prea joase pentru a putea cauza un eventual grad de nocivitate, măsurabil prin încălzirea ţesuturilor organismului viu ( încălzirea este calculata pe baza .S.A.R: Rata de absorbţie specifica). Deci pentru organismul viu – contrar instrumentelor electronice- efectul termic este considerat unicul criteriu indicator al unei posibile nocivităţi. Ori normele (limitele recomandate) de securitate bazate pe aceste consideraţii (precum cele ale ICNIRP sau CENELEC) permit expunerea utilizatorilor de telefonie mobila la câmpuri electrice de zece ori mai puternice decât standardul CEM de 3V/m prevăzut pentru dispozitivele electronice!

* „Intensitatea este exprimata fie ca ” forţă” a campului electric în V/m, (sau cea a campului magnetic Tesla) , fie precum o densitate de putere, în Waţi/cm2, in funcţie de aproprierea sau îndepărtarea de sursa măsurată. Intensitatea in V/m privitor la uzajul apropriat de corp al telefonului portabil, iar intensitate în Watt/ cm2 privitor la expunerea publicului în vecinătatea unei antene de telefonie mobila).

3. Efectele atermice

Supoziția ca efectele nocive asupra sănătății pot fi induse doar de efectul încălzirii termice a țesuturilor este o eroare:
– In primul rand, exista o statistica evidenta de simptome declanșate la persoanele expuse acestor câmpuri electromagnetice, (telefon mobil sau antena de telefonie mobila), deși intensitatea acestor radiații este sub limita admisa de normele S.A.R.
– În al doilea rand, exista un voluminos dosar de dovezi acumulat în ultimele decenii in literatura științifică „peer reviewed” care arată ca aceste câmpuri electromagnetice pot afecta organismul viu în multiple maniere atermice, din care multe sunt coerente cu natura problemelor de sănătate raportate: dureri de cap, tulburări ale somnului și de concentrare, diminuare a memoriei pe termen scurt; în cazul copiilor epileptici se produce o creștere semnificativă a frecventei crizelor
– In realitate, posibilitatea ca acestor radiații atermice să producă perturbări de natura atermică asupra unui organism viu este în general o noțiune acceptată în biofizica modernă.

4. Electromagnetismul organismelor vii

Refuzul de a accepta realitatea efectelor atermice este în mare parte legat de natura paradoxală a acestora, întrucât efectul lor perturbator creste invers proporţional cu intensitatea lor (fig.4, pag 5), iar posibilitatea de a reproduce aceste efecte este in general dificilă .
Pe de alta parte, refuzul de a accepta efectul nociv al campurilor electromagnetice asupra unor organisme vii denota o lipsa de discernământ in aprecierea noţiunii de electromagnetism, caci aceste campuri electromagnetice nu sunt străine unui organism viu, ci joaca un rol fundamental in organizarea sa biologica, de la nivel celular pana la funcționarea diverselor organe.
Se ajunge astfel într-un impas ideologic (și nu științifica), căci se refuză realitatea ca un organism viu este el însuşi un dispozitiv electromagnetic, cu o sensibilitate importantă, aşadar vulnerabil la interferentele atermice ale câmpurilor electromagnetice. Paradoxal, se tine cont de acest aspect în cazul interferentei lor cu unele echipamente electronice (n.a. avioane, pacemakere, etc) deşi în acest caz este vorba de o activitate electromagnetica constanta si nu fluctuanta, precum cea a unui organism viu..
Un exemplu elocvent al ignorantei care subzista în acest domeniu este introducerea tehnologiei TETRA ( Acces Radio Interurban Terestru, pe distanta lunga), a cărei „frame” de baza are o regularitate de 17.6 Hz: o frecventa care este apropiată de banda de unde beta a activităţii creierului. Mai grav, aceasta frecventa este aproape si de frecventa cu care un flash de lumină poate provoca epilepsie la epilepticii fotosensibili, si deasemenea, se afla aproape de modulaţia de frecvenţă la care se produc un maxim de anomalii în transferul ionilor de calciu în celula (CCVD), atunci când sunt iradiaţi cu microunde pulsate de slaba intensitate.

5. Sensibilitatea electromagnetica a viului

Faptul ca intensitatea infima a acestor campuri electromagnetice pulsate, utilizate astăzi în telefonia GSM, pot provoca perturbări atermice asupra viului se datorează faptului ca aceste microunde sunt mai întâi de toate frecvente, si ca atare pot avea proprietăţi altele decât cele caracterizate de intensitate. Îndeosebi, in modulaţia acestor microunde se regăsesc anume frecvente proprii funcţionării organismelor vii, de unde si sensibilitatea viului la interferenta cu câmpurile electromagnetice pulsate. Realitatea este ca un organism viu funcţionează el însuşi prin intermediul unui complex proces de activităţi electrice oscilatorii, fiecare activitate fiind caracterizată de o frecvenţă specifică – unele fiind foarte apropriate de cele utilizate în tehnologia GSM.
Normele (limite recomandate) de securitate existente, bazate exclusiv pe consideraţiile enunţate in S.A.R. nu ne aduc nici o protecţie contra acestor unde, pentru ca ele se limitează doar la intensitatea microundelor, respectiv la perturbările termice aduse ţesuturilor vii.
Semnalez aici că noţiunile de „Viaţă” şi organism „Viu” nu intră în ecuaţiile care constituie aceste norme de protecţie, ci doar gradul de majorare a temperaturii unui ţesut, recunoscut ca factor potential perturbator pentru organism …desi aceasta creştere termica se produce independent de faptul ca organismul este viu sau mort !
În schimb, pentru ca perturbările de natură atermică să afecteze un organism, acesta trebuie sa fie viu, si sa producă interferente cu diversele sale activităţii electrice si oscilatorii endogene. Este evident ca un organism mort nu prezintă nici un ECG sau EEG care să răspundă la influentele CEM artificiale!
Aşa cum un radio sau un alt dispozitiv electronic trebuie sa fie pornit si reglat pe frecventa dorita pentru a-şi îndeplini funcţia, un organism uman trebuie sa fie în activitate (viu) pentru a interacţiona cu efectele atermice ale microundelor pulsate.

6. Protecţie biologica inadecvată

Aşadar normele actuale de securitate discriminează chiar particularitatea cea mai caracteristica organismelor iradiate: „Viul”. Exista insa numeroase studii care pun în evidenta nocivitatea acestor campuri electromagnetice asupra embrionilor de găină( link). Cel mai plauzibil este faptul ca efectele atermice sunt legate de un transfer de informaţie dinspre campul iradiant înspre organismul viu, pe care el are capacitatea de a le „recunoaşte” ca frecvente proprii funcţionării sale biologice, si nu doar ca o capacitate de absorbţie a energiei acelui camp.
Pentru ca organismul sa fie capabil sa recunoască o radiaţie atât de infima in complexul sistem al propriilor campuri electromagnetice (la temperaturi fiziologice), aceasta radiaţie trebuie sa aibă o anumită intensitate minima, sau un grad de coerenta oarecum ridicat. Aceasta intensitate minima este totuşi mult mai joasă (de ordinul 10 fWatts/cm2) decât cea necesară unei încălziri a ţesuturilor (undeva la 10 mW/cm2), în relaţie cu frecventa purtătoare (în microunde) a radiaţiei.

7. Frecvente „bioactive”: microunde si ELF

Frecventele particulare utilizate in telefonia mobila GSM pe care trebuie sa le clasam ca „bioactive” sunt în spectru microundelor (900/1 800 / 2100 MHz) şi modulaţiile care caracterizează semnalul sistemului TDMA, in special nivelul de repetiţie a acelei „Multiframe” de 8,34 Hz, şi a periodicităţii de 2Hz asociată modului de transmisie discontinuu ( DTX) a telefoanelor mobile. Acest dispozitiv de economie a energiei devine activ când utilizatorul primeşte date, dar nu vorbeşte. Pentru a-şi întreţine corect procesele metabolice, sistemele biologice complexe au activităţii electrice oscilatorii la nivel celular, în general pe frecvente din spectrul microundelor. Se explica astfel efectele spectaculare ale microundelor de foarte slaba tensiune asupra proceselor vitale precum diviziunea celulara şi comunicarea intercelulara.
Pe de alta parte, cele doua frecvente ELFs (8,34 Hz et 2 Hz), corespund tocmai cu cele ale EEG-ului uman, respectiv cu undele cerebrale alfa si delta. Aceasta corelaţie este stabilita de studiile care dovedesc ca microundele pulsate afectează un larg spectru din funcţiile creierului uman, precum activitatea electrică, electrochimică, permeabilitatea barierei hemomatoenefalice, etc, fragilizând astfel întregul sistem imunitar.
Desi modul de acţiune prin care aceste perturbări provoacă tulburări patologice nu este încă elucidat in întregime, exista o relaţie indubitabilă între efectele atermice si cauza majorităţii problemelor de sănătate constatate la persoanele electro hipersensibile (EHS).

8. Răspunsurile biologice individuale

Evident, exista o mare variabilitate de la o persoană la alta, depinzând de stabilitatea ritmului alfa vizavi de interferentele exogene, sau de rezistenţa biologica individuala la stress; in general de soliditatea sistemului imunitar.
Este evident că o expunere similară la aceeaşi radiaţie, poate genera răspunsuri (atermice) diferite, la persoane diferite. In schimb, în cazul dispozitivelor electronice, efectul este întotdeauna similar, neexistând variabile biologice.
Aşadar teoretic, nu toate persoanele expuse sunt afectate la fel, pe un interval de timp similar; de aici si dificultatea de reproductibilitate „in vivo” a efectelor atermice în laborator. Intervin deasemenea si predispoziţiile genetice ale persoanei si faptul că stresul câmpurilor electromagnetice este cumulativ. Este deci probabil că după un anumit nivel, odată depăşită limita respectivului organism, acest stres celular sa declanşeze o patologie particulară, deja latentă.
Putem remarca deasemenea că şi în cazul efectului termic al microundelor, o majorare cu 1C° de exemplu, poate influenţa diferit un organism: fie benefic (la o persoana in hipotermie) – fie mortal, in cazul unei persoane cu febra ridicată).

9. S.A.R: Reducerea intensităţii

Pentru a acoperi variabilitatea foarte largă de intensitate utilizată de tehnologia GSM, o marjă de securitate este inclusă în normele de expunerea la aceste microunde. Exista insa o lipsa de consens în stabilirea acestor norme, caci efectul de creşterea termica se produce la toate persoanele, contrar efectelor atermice.
Metoda determinării valorilor S.A.R prin testele pe fantome de plastic este neconcludentă, datorită faptului că proprietăţile dielectrice ale fluidelor sintetice utilizate sunt aproximative si necorelate cu cele ale unui organism viu. Informaţiile obţinute sunt deci relative, si în realitate, scăderea nivelul de intensitate al acestor microunde la un nivel garantat ca nontoxic (nivelul natural), ar fi sub limita de funcţionare al acestor tehnologii de comunicaţii fără fir.
In consecinţă, în promovarea unei „bio-compatibilităţi electromagnetice” între organismul uman si tipurile de radiaţii utilizate astăzi în tehnologiile de comunicaţii, o strategie cu totul diferita trebuie adoptata.

10. Terapii electromagnetice atermice

Ar fi necesara deasemenea realizarea unui studiu comparativ referitor la utilizarea terapeutica a câmpurilor electromagnetice atermice, sub diferite forme, în condiţii clinice controlate. Aceste câmpuri magnetice sunt folosite de multe decenii în accelerarea vindecării fracturilor, sau la majorarea eficacităţii radiaţiilor ionizante si scăderea toxicităţii lor. Unele terapii prin rezonanta cu microunde au capacitatea de a restaura homeostazia într-un larg evantai de patologii, când sunt folosite pe frecvente specifice si intensităţi ultrajoase.

11. Emisia magnetica de compensare

Eficacitatea acestei terapii care acţionează asupra disfuncţionalităţilor endogene, demonstrează că organismele vii „se scaldă ” şi interacţionează constant cu un ocean electromagnetic, şi ca există totodată posibilitatea reducerii acelor disfuncţii informaţionale, induse la nivel celular de interferenţa radiaţiilor pulsate. Utilizarea acestor metode ” neconvenţionale” este necesară, întrucât normele în vigoare sunt incapabile să ofere o protecţie viabilă. Strategia optima ar putea fi utilizarea unor astfel de câmpuri electromagnetice de „compensaţie”, pentru a proteja permanent organismul uman de poluarea electromagnetică, un fel de „antidot” care sa menţină la nivel optim parametri de funcţionare ai celulei.
Aceasta este strategia promiţătoare pe care o înglobează tehnologia Tehnolab (devenită din 2003 „Comosystems”), a carei emisie de compensaţie este un infim câmp magnetic ELF hiper-slab. Acest câmp este emis de către un oscilator magnetic (CMO) doar în prezenta unui câmp electromagnetic „poluant”. Eficacitatea acestei tehnologii a fost stabilita riguros prin intermediul a numeroase experimentări independente, fie asupra persoanelor expuse radiaţiilor neionizante ale telefoanelor mobile si a monitoarelor catodice, fie pe animale de laborator.)
Trebuie subliniat că eficacitatea protectoare la nivel biologic a dispozitivelor CMO nu depinde de indicele SAR al aparatelor GSM sau VDU (monitor). Acest aspect pune în iarăsi in evidenţă inadecvare normelor SAR in asigurarea unei compatibilităţii electromagnetice, si sugerează că efectele cele mai nocive ale radiaţiilor GSM asupra organismelor vii provin de la efectul atermic .

12. Biocompatibilitate electromagnetic

O abordare ştiinţifică a metodei prin care emisia magnetică de compensaţie (CMO) reuşeşte să menţină homeostazia organismului expus la poluarea generată de microundele pulsate a fost și este în continuă experimentare la nivel internaţional. Cercetările asupra acestui subiect se situează la frontiera cunoştinţelor actuale, întrucât se întrevede faptul ca un organism viu este la nivel microscopic și macroscopic un sistem cuantic și nu doar un complex chimic si termodinamic. Această nouă abordare biologica implica perspectiva ca organismul este sensibil la câmpuri electromagnetice extrem de slabe, și că la rândul sau, organismul răspunde la aceste câmpuri într-un mod specific, informaţional. Actualele cercetări sugerează că acest câmp electromagnetic de compensaţie are drept ţintă complexele ion-proteină, a căror integritate o menţine (prin procese de interacţiune cuantică) atunci când acestea se află sub influenţa perturbatoare a unei poluări electromagnetice externe.
Este deja binecunoscut ca ionii Ca, Mg,K si Na joaca un rol crucial in procesele de transducţie a semnalelor esenţiale, care coordonează o funcţionare ordonata – homeostazia – unui organism viu. Din acest punct de vedere, tehnologia de compensaţie magnetică dezvoltată de Tecnolab (Comosystems) trebuie deci considerată precum avangarda unei noi generaţii de tehnologii, caci reuşeşte să obţină, de o manieră inedită si promiţătoare, un nivel de biocompatibilitate electromagnetică maximă.

* Afirmaţiile exprimate în aceasta conferinţă sunt bazate in întregime pe propria mea cercetare independenta si nu sunt nici susţinute, nici infirmate de Universitatea din Warwick.

Tags: , ,