Protecţie electromagnetică cu dispozitive CMO – Oscilatoare Magnetice de Compensare

Impactul real al radiatiilor telefoniei mobile

Efectele nocive ale radiatiei telefoniei mobile

A aparut de curand un articol foarte bine documentat, publicat in revista Asociatiei Inginerilor din Romania „AGIR”. Titlul acestui articol este „Noi abordari asupra impactului radiatiilor de microunde din telefonia mobila” şi este scris de Dr. ing. Iulian Oles, Universitatea Politehnica Bucureşti.

Vă oferim mai jos un rezumat al acestui articol, ce se găseşte integral aici.

Limitele de expunere la radiaţii, stabilite de organismele internaţionale de reglementare sunt periculos de largi. În acest interval, chiar şi la valori de 9000 de ori mai mici, există cazuri de afectare sau îmbolnăvire. Noile abordări se referă la necesitatea reconsiderării acestor limite şi la o abordare precaută.

Obiectivul principal al acestei lucrări este conştientizarea impactului noilor tehnologii din telefonia mobilă asupra sănătăţii, calităţii mediului,precum şi asupra altor aspecte conexe. Premisele de la care am pornit se referă la starea de vulnerabilitatea populaţiei faţă de noul tip de agresiune – radiaţia electromagnetică la frecvenţe înalte.

(…)Nivelul de expunere stabilit prin reglementările internaţionale şi transpus şi în legile din România nu este unul precaut şi nu ţine cont de ultimile cercetări în domeniu. Lipsa transparenţei cu privire la nivelul radiaţiilor a determinat studii de impact independente, care au evidenţiat potenţialul de pericol asupra sănătăţii.

(…)S-a remarcat că legislaţia din România este mult mai permisivă comparativ cu alte state. Poluarea de tip electromagnetic rezultată din amplasarea necontrolată a antenelor pentru semnal GSM este mult mai periculoasă decât poluarea convenţională, pentru că nu poate fi percepută prin simţuri.

Pătrunderea microundelor depinde de distanţă, densitatea de putere şi de vârstă. În cazul copiilor pătrunderea radiaţiilor este mult mai profundă, creierul fiind în formare.

Penetrare cap copii

Cel mai grav genocid de pe această planetă

(…) Doctorul Barrie Trower, specialist în armele cu microunde, atrage atenţia asupra faptului că iradierea cu microunde este foarte periculoasă, extinderea necontrolată a sistemelor de telefonie mobilă fiind cel mai grav genocid pe care această planetă l-a cunoscut vreodată.”

Tags: , ,