Protecţie electromagnetică cu dispozitive CMO – Oscilatoare Magnetice de Compensare

Câmpurile electromagnetice activează canalul ionic calciu/voltaj-dependent

Rezumatul acestui articol:” Toate perturbările expunerii la câmpurile electromagnetice de frecvență scăzuta ELF pot fi blocate prin medicamente care inhibă canalele de calciu voltaj-dependente CCVD.

Acest articol este realizat pe baza informațiilor publicate către Dr. Martin Pall în articolul: Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. Acest studiu a fost selecţionat de către Asociaţia Global Medical Discovery ca unul dintre cele mai importante articole medicale ale anului 2013.

O prezentare a acestui studiu se regăseşte şi în aceasta conferinţă video: How WiFi & other EMFs Cause Biological Harm
Dr Martin Pall este:
• Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University
• Research Director, Tenth Paradigm Research Group, Portland, Oregon

1) In ce mod ne afectează câmpurile electromagnetice pulsate?

Pana acum cativa ani, nu exista încă o teză unanim recunoscută care să explice perturbările biologice produse de câmpurile electromagnetice (CEM) asupra viului.
CEM sunt constituite din fotoni de energie joasă, cu o energie „per foton” prea slabă ca să poată influenţa chimia celulei!
Putem fi afectaţi de radiaţii neionizante sub limita efectului termic?
Normele de securitate internaţionale stipulează că doar efectele termice trebuie luate în considerare, iar expunerile la CEM care produc efecte termice infime nu trebuie luate în considerare. Si totuşi exista mii de articole în literatura ştiinţifică care consemnează efecte biologice datorate unor expuneri care nu depăşesc normele în vigoare. Ba mai mult, există de peste 25 de ani dovezi că aceste microunde pulsate (GSM/WiFi) sunt în majoritatea cazurilor mai active biologic decât microundele emise de o maniera continuă. Această concluzie pune şi mai mult în dificultate paradigma „perturbarilor termice”, pentru că radiofrecvenţele pulsate ( GSM/WiFi) produc şi mai putin efect termic!
Suntem deci într-un impas ştiinţific în explicarea manierei în care aceste CEM de joasă frecvenţă pot influenţa biologicul, în bine sau în rău.

După numeroşi ani de studii şi validări obţinute în „in vivo”, Dr Martin Pall a reuşit să dea un răspuns concret şi coerent acestei spinoase dileme biofizice: „Campurile electromagnetice pulsate activează canalele calcice voltaj-dependente.”
Cascada de perturbări biologice apărute în avalul majorării Ca2+ intracelular conduce apoi la electro hipersensibilitate (HES)
Ca dovadă, s-a constatat că toate perturbările expunerii la câmpurile electromagnetice de frecvență scăzuta ELF pot fi blocate prin medicamente care inhibă canalele de calciu voltaj-dependente.

În tabele de mai jos regăsim principalele perturbări de natură electromagnetică blocate sau reduse prin utilizarea unor inhibitori chimici ai canalului ionic calciu/Voltaj-dependent (CCVD).

Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3

Aceasta teza a Dr. Pall este susţinută şi de studiul Dr. Panagopoulos & all. care arată că CEM acţionează prin intermediul interacțiunii rezidurilor de amino acizi polarizaţi, care ghidează deschiderea și închiderea canalului calcic, respectiv a canalelor ionice voltaj-dependente. Astfel activarea CCVD de către CEM este biofizic plauzibil și a fost prezisă de modelarea biofizica. (BBRC 2000 iun 16, 272 (3): 634-40; BBRC 2002 Oct 18; 298 (1): 95-102.

Dovezile despre capacitatea CEM de activare a CCVD furnizeaza pentru prima oara un raspuns la intrebarea :
„Cum pot afecta radiatiile neionizante compuse din fotoni de energie joasa biologicul uman”
De notat ca majorarea Ca++ intracelular produs ca urmare a activarii CCVD poate stimula sinteza oxidului nitric (NO)in doar cinci secunde (!), cu consecinte negative asupra organismului. Vezi aici (Pilla AA. Electromagnetic fields instantaneously modulate nitric oxide signaling in challenged biological systems. Biochem Biophys Res. Commun. 2012;426:330-3) Aceasta noua paradigma biologica propusa de Dr Martin Pall a făcut obiectul unor studii publicate în revistele de specialitate în ultimii doi ani:
– „Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects”.
Pall ML. J Cell Mol Med. 2013 Aug;17(8):958-65.
-„Electromagnetic field activation of voltage-gated calcium channels: role în therapeutic effects”. Pall ML.2014. Electromagn Biol Med. 2014 Apr 8.
– Pall ML. 2014 Microwave electromagnetic fields act by activating voltage-gated calcium channels:
– „Why the current international safety standards do not predict biological hazard”.
Recent Res Devel Mol Cell Biol, 7(2014): 0-00 ISBN: 978-81-308-0000-0, in press.
– Pall ML 2009 Multiple chemical sensitivity: „Toxicological questions and mechanisms.”
In General and Applied Toxicology, 3rd Edition, John Wiley & Sons, pp. 2303-2352

In general, perturbările fiziologice determinate de Ca2+ și de oxidul nitric duc la creșterea nivelului de GMP ciclic (cGMP), ceea ce produce stimularea proteinei kinaza cGMP-dependenta (proteina kinaza G). Pe de alta parte, cele mai multe dintre efectele fiziopatologice ale NO sunt mediate prin rolul său de precursor al peroxinitritului ONOO-, care induce creșterea producției de radicalii liberi și a stresului oxidativ.
Mai jos avem o ilustratie a mecanismul prin care microundele pulsate produc perturbări biologice.
Imagine.

Bineînțeles, acestea nu sunt singurele efecte fiziopatologice ale CEM pulsate, ci doar cele al căror mecanism a fost mai aprofundat până la ora actuală. Amploarea perturbărilor produse de CEM asupra organismelor vii este însă cu siguranţă mult mai vastă.

2) Electro-hipersensibilitatea EHS si sensibilitatea chimică-multiplă MCS.

În cazul HES, o posibilă sursă de informaţii ar putea fi comparaţia cu mecanismul denumit Sensibilitatea chimică-multiplă MCS.
HES si MCS au multe in comun:
– Ambele provin dintr-o reacţie de rejet a organismului ca urmare a unei expuneri excesive.
– Ele pot fi sinergice, una agravând-o pe cealaltă.
– Amândouă implica simptome generate de creier sau de ţesuturile periferice.
– Ambele prezintă variaţii importante de la un subiect la altul.
O ilustrare a posibilului mecanism al MCS

După cum ilustrează aceasta imagine, exista o serie întreagă de similitudini intre receptorii NMDA şi canalele ionice CCVD de tip L:

– Ambele deschid un canal ionic când sunt activate
– Ambele canale rămân deschise o perioada de timp superioară celorlalte canale ionice.
– Ambele permit intrarea in celula a unor cantităţi importante de calciu.
– Efectele ambelor sunt mediate de acest exces de [Ca2]i.
– Ambele produc o cantitate importantă de oxid nitric (NO), stimulând producţia peroxinitritului.
– Ambele au capacitatea de a stimula potențializarea pe termen lung, (un proces al sistemului nervos central implicat in învățare și memorare) prin producerea unei sensibilități neuronale.

În concluzie, aceste puncte in comun fac ca fiecare dintre cele doua afectiuni, EHS şi MCS, separat sau sinergic, să ducă la o perturbare metabolică foarte greu de recuperat după un anumit nivel.
Acţiunea sinergica a NMDA şi CCVD
Imagine

3) Explicația plauzibilă pentru instalarea Electro-hipersensibilităţii la nivelul creierului:

– CEM generate de microundele pulsate ( GSM/WiFi/ etc) activează canalele ionice CCVD, cu predilecţie în unele zone ale creierului. (predispoziţii genetice/psihice?)
– În acele regiuni ale creierului, ele măresc nivelul [Ca2]i, al NO şi al peroxinitritului, demarând ciclul NO/ONOO (-).
– Acest proces va face ca acea zonă afectată să fie şi mai sensibilă la o noua expunere, căci ciclul a început deja, provocând o sensibilitate şi mai mare ca înainte
– Acest ciclu va stimula deasemenea o potenţializare pe termen lung, făcând ca sinapsele sa devina hipersensibile, într-o spirala ascendenta.
– Proteina Kinaza C este deasemenea stimulată după o expunere prealabilă şi de către ciclul NO/ONOO(-), ceea ce transforma canalele ionice CCVD sa fie şi mai sensibile la expunerea CEM.

Deasemenea, pot apărea sensibilităţi şi în ţesuturile periferice, care au nivele ridicate de CCVD, precum în celulele stimulatorului cardiac şi în anumite celule endocrine. Diferenţa fata de mecanismul din creier este că aici nu apare o potenţializare pe termen lung. Se pot produce aşadar hipersensibilităţi cardiace induse de CEM, precum şi endocriniene, aşa cum ne arata Dr. Martin Pall in studiul intitulat:”The NO/ONOO- cycle as the central cause of heart failure„.

Acest ciclu NO/ONOO(-) este incriminat de către Dr Martin Pall in articolul „How Can We Cure NO/ONOO- Cycle Diseases” şi în cazul a numeroase alte afecţiuni, precum :
– CFS (Chronic Fatigue Syndrome)
– Multiple Chemical Sensitivity
– Fibromyalgia
– Posttraumatic Stress Disorder
– Gulf War Syndrome and Others

Concluzie: – microundele pulsate (GSM / WiFi, etc) și alte câmpuri electromagnetice pulsate acționează prin activarea CCVD.
– răspunsurile fiziopatologice ( EHS şi MCS) sunt produse de exces [Ca 2+] i, NO, peroxinitritului și stres oxidativ.
– răspunsurile terapeutice se obţin prin inhibarea CCVD şii a NO.c – EHS poate fi înțeleasă, din cauza similitudinilor cu MCS, ca rezultat al [Ca2 +] i, NO, peroxinitritului și al stresului oxidativ.

Rolul ciclului NO/ONOO(-) în declanșarea afecțiunilor de Hipersensibilitate, face ca toate acestea să fie interdependente etiologic: HES, MCS , CFS, fibromialgie, etc.

Pentru a da o notă de optimism acestei situaţii, aparent inextricabile, a poluării electromagnetice în societatea modernă, trebuie să menţionez că problematica perturbării fluxului ionic de către microundele pulsate a fost abordată la modul pragmatic de către unii biofizicieni de renume incepand cu sfarsitul anilor 90′. Printre aceştia, dorim să menţionăm pe biofizicianul Gerald Hyland ( http://protectie-electromagnetica.ro/recomandari-internationale-cmo/dr-gerald-hyland-cmo/ ) care afirma încă din anul 2000 ca singura soluţie realistă de coexistentă a „Homo Modernus” cu acest Tsunami de microunde pulsate este tehnologia de biocompatibilitate electromagnetică. Vă oferim originalul si traducerea acestei prelegeri ţinută in Senatul Franţei: „Inadequacy of existing mobile telephony safety guidelines necessitates a new principle: Biocompatibility through Electromagnetic Compensation”

Tags:

Comments (1)

Comments are closed