Protecţie electromagnetică cu dispozitive CMO – Oscilatoare Magnetice de Compensare

Consecinţele poluării chimice (MCS) si electromagnetice (EHS)

În data de 18 Mai 2015, a avut loc Congresul internaţional „Appel de Paris”, ediţia a V-a, cu tema „Intoleranţa idiopatică ambientală: rolul câmpurilor electromagnetice şi al produselor chimice”.

Congresul, desfăşurat la Bruxelles la l’Académie Royale de Médecine Belge, a reunit peste 180 de medici, cercetători, jurişti, jurnalişti, fiind probabil cel mai important eveniment ştiinţific organizat vreodată pe acest subiect.

Cercetătorii şi specialiştii s-au reunit cu scopul de a înţelege mai bine mecanismele celor două patologii – electro-hipersensibilitate (ElectroHyperSensitivity – EHS) şi sensibilitate multiplă la agenţi chimici (Multiple Chemical Sensitivity – MCS) – şi de a stabili legătura lor cu factorii de mediu.

Mulţi vorbitori au subliniat faptul că, începând cu anul 1960, câteva mii de studii au demonstrat caracterul perturbator al expunerii excesive si pe lungă durată la câmpurile electromagnetice pulsate.

Conferinta EHS/MCS Paris
Vorbitori:
– Dominique Belpomme, Director European Cancer and Environment Research institute, Professor in medical Oncology Paris V University Hospital, France
– Cindy Sage, MA Co-Editor, BioInitiative Reports, USA
– David Carpenter, Director, Institute for Health and the Environment University of Albany, Prof., Environmental Health Sciences, USA
– Olle Johansson, Neuroscientist, Professor in Experimental Dermatology, Department of Neurosciences, Karolinska Institute, Sweden
– Lennart Hardell, Epidemiologist, Professor at Orebro University Hospital in Orebro, Sweden
– Michael Kundi, Professor, Medical University Vienna, Center for Public Health, Institute of Environmental Health, Austria
– Magda Havas, Associate Prof. of Environmental and Resource Studies at Trent University, Canada

Rezumatul congresului în format PDF:
Rezumat Congres „Appel de Paris” (ENG)
Rezumat Congres „Appel de Paris” (FR)

Participanţii la acest congres internaţional au decis în mod unanim să emită o declaraţie comună pentru a solicita recunoaşterea oficială de către instituţiile şi organismele internaţionale abilitate, în special OMS, a acestor boli şi a consecinţelor medicale la nivel mondial.

Declaraţia în format PDF se găseşte la:
2015, Brussels International Scientific Declaration on Electromagnetic Hypersensitivity and Multiple Chemical Sensitivity
Déclaration scientifique Internationale sur l’Electrohypersensibilité et la sensibilité aux produits chimiques multiples, Bruxelles, 2015

Extras din partea finală a declaraţiei:
„We therefore ask all national and international bodies and institutions to be aware of this critical environmental health issue and to take urgently their responsibility, more specifically WHO, updating its 2005 and 2014 consideration on EHS and recognizing EHS and MCS as part of the WHO International Classification of Diseases (ICD) as it is already particularly the case in Germany and Japan which classified MCS under a specific code.”

Tags: , , , , ,

Comments (1)

Comments are closed