Protecţie electromagnetică cu dispozitive CMO – Oscilatoare Magnetice de Compensare

Studiu ce evidenţiază biomarkerii pentru diagnosticarea EHS şi MCS

Un studiu realizat pentru asociaţia ARTAC de către D. Belpomme, C. Campagnac şi P. Irigaray, intitulat „Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder” (Biomarkeri ce caracterizează şi identifică în mod cert electro-hipersensibilitatea şi sensibilitatea multiplă la agenţi chimici ca fiind două aspecte etiopatogenice ale aceleiaşi stări patologice), publicat în revista „Environmental Health”, nov. 2015, evidenţiază – în sfârşit! – existenţa unor biomarkeri comuni pentru afecţiunile electro-hipersensibilitate (ElectroHyperSensitivity – EHS) şi sensibilitate multiplă la agenţi chimici (Multiple Chemical Sensitivity – MCS). Aceşti biomarkeri permit stabilirea unui diagnostic obiectiv şi vor ajuta la definirea unei patologii comune pentru cele două afecţiuni. Ca urmare a acestui studiu, se poate afirma, de asemenea, că ambele afecţiuni sunt datorate factorilor de mediu, având drept cauză comună câmpurile electromagnetice şi/sau produsele chimice. Controversa pe tema cauzelor afecţiunilor EHS şi MCS provine din absenţa, încă, a unor criterii de diagnostic recunoscute oficial, din cauza inexistenţei – pâna la acest studiu al ARTAC! – a unor biomarkeri obiectivi. Începând cu anul 2009, asociaţia ARTAC a investigat clinic şi biologic 1216 cazuri de bolnavi ce prezentau simptome EHS şi/sau MCS. Datele studiului evidenţiază faptul că EHS şi MCS pot fi caracterizate şi diagnosticate în mod obiectiv prin teste simple. Studiul relevă faptul că fiecare din cele două afecţiuni implică: hiper-histaminemie şi un stres oxidativ legat de o inflamaţie, un răspuns autoimun, o circulaţie a sângelui scăzută la nivelul regiunii capsulo-talamice, deschiderea barierei hemato-encefalice, precum şi un deficit de melatonină. Ansamblul acestor biomarkeri enumeraţi mai sus demonstrează că bolnavii care se declară ca suferind de electro-hipersensibilitate sau sensibilitate multiplă la agenţi chimici sunt cu adevărat bolnavi, că boala lor nu este deloc de natură psihiatrică sau psihosomatică. De asemenea, aceste rezultate sugerează cu tărie posibilitatea unui risc crescut de boli neurodegenerative cronice la aceşti pacienţi. Sunt necesare studii ulterioare la nivel internaţional în acest sens. Sursa: www.artac.info şi www.robindestoits.org

Tags: , ,

Comments (1)

Comments are closed